Lovosičtí žáci uspěli v projektu Basket do škol

Ve školním roce 2014 – 15 byly do tohoto projektu přihlášeny všechny tři lovosické školy. V uplynulých třech ročnících se tohoto projektu zúčastňovala pouze ZŠ Všehrdova, z ostatních škol to byly děti, které navštěvovaly sportovní kroužek, vedený trenérkami lovosického basketbalového klubu.

Představení projektu

Basketbal je nejrozšířenějším světovým sportem a hraje ho více než 450 miliónů registrovaných hráčů. Basketbal je ideálním školním sportem, který má navíc u nás skvělou historii a bohatou tradici. Je to sport, kdy stačí jen jeden hráč a již může soutěžit v dovednostních disciplínách!

V posledních letech vyvstal problém, který zasáhl nejen basketbal, ale též další sporty a s nimi i celý civilizovaný svět – narůstající obezita u dětí a jejich nechuť sportovat. Česká basketbalová federace se společně s Asociací školních sportovních klubů ČR rozhodly s tímto negativním jevem bojovat, proto vzniká společný projekt Basket do škol, jenž si klade za cíl formou vybrané pohybové aktivity, která je přiměřená dané věkové kategorii, nabídnout dětem pozitivní program využití volného času, oslovit co nejširší počet školních dětí a přitáhnout je k basketbalu a k sportu jako takovému.

V uplynulém školním roce po vstřícné dohodě s ředitelkami základních škol vedla tyto hodiny v hodinách tělesné výchovy trenérka basketbalového klubu Věra Lahovská. Vždy první měsíc předvedla v hodinách TV dětem soutěže, vysvětlila pravidla a ukázala dětem, jak na to, aby byli úspěšné. Na závěr druhého měsíce se děti snažily o co nejlepší výsledky. Poté trenérka výsledky vyhodnotila, spočítala a za každou školu a kategorii odeslala. Projekt je pro děti prvního stupně a je rozdělen na dvě kategorie, I. kat. je pro děti z 1.-3.třídy, II. kat. je pro 4.-5. třídu. Soutěže jsou většinou připravené tak, že jedna je zaměřená na cvičení s basketbalovým míčem, druhá na pohybovou obratnost. Nejen děti, ale i p. učitelky se v těchto hodinách něco z basketbalu naučily, většina dětí se snažila o co nejlepší výsledek. V hodinách TV zbyl čas i na samotnou hru, většinou děti ze 4. -5. třídy měly zájem naučit se hrát basketbal. Děti, které se v každé soutěž umístily do 60. místa v celkovém pořadí, dostávaly velice pěkné ceny. Jako odměny byli mikiny, polo trička, trička, kraťasy a ponožky, vše s logem Basket do škol. Také se hodně dětí zúčastnilo turnaje mezi školami pořádaný basketbalovým klubem.

Většinou se soutěží zúčastňovalo průměrně 35 – 40 škol z celé ČR.

Výsledky 5. kola a celkový konec 4. ročníku soutěže

V první kategorii tentokráte soutěžilo 20 základních škol, z nichž nejlepších výsledků dosáhly děti z opavské ZŠ Šrámkova, před lovosickou ZŠ Všehrdova, na třetím místě skončila ZŠ Na Pražské z Pelhřimova.

V druhé kategorii bylo ve hře 16 základních škol, z nichž nejlepších dosáhly děti z lovosických ZŠ (Všehrdova a Sady Pionýrů), třetí pak skončila ZŠ Trávníky ze Vsetína.

Pětka nejlepších jednotlivců čítá tato jména: Lukáš Dojčinovič, Tomáš Vobořil, Jan Petrus, Sára Udatná a Adéla Dlouhá, všichni z Lovosic.

V celkové soutěži škol za rok 2014 – 15 zvítězila v součtu obou kategorií ZŠ Všehrdova s celkovým počtem 69 bodů!

Na dalších místech se umístila v kat. 1.-3. třída na 6. místě 1. ZŠ, na 7. místě skončila ZŠ A. Baráka.

V kategorii 4.-5. třída skončila 1. ZŠ na 3. místě, ZŠ A. Baráka byla na 7. místě.

Všem zúčastněným soutěžícím děkujeme za jejich předvedené výkony, těm nejlepším blahopřejeme a zasloužené ceny zasíláme!

Další informace a podrobnější pořadí na www.basketdoskol.cz.