Basketbalové odpoledne v Lovosicích

Basketbalový klub Lovosice ve spolupráci s městem Lovosice uspořádal v rámci náboru sportovní odpoledne, jehož účelem bylo nalákat nové zájemce o basketbal z nejbližšího okolí.

21. května od 15:00 vypuklo na venkovním hřišti za gymnáziem celé klání. Děti měly možnost na několika stanovištích vysoutěžit zajímavé ceny, navíc byl pro ně dostupný i stánek s občerstvením a něčím malým na zub.

Disciplín, ve kterých se dalo soutěžit, bylo několik. Skákání přes švihadlo, práce s medicimbálem, slalom nebo i střelba na větší a menší koše. V závěru pak už všichni účastnící zajímavě improvizovali, slučovali některé disciplíny do sebe nebo pomocí dostupného náčiní vymýšleli svoje vlastní.

Během odpoledne se zájemci mohli zúčasnit slosovatelné střelecké soutěže. Stačilo si vzít u stánku s občerstvením jednoduše zaregistrovat a doufat, že přidělené číslo bude vylosováno. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích – děti od 1. až do 5. třídy, děti od 6. třídy a výš. 3 vylosovaní účastníci z každé skupiny poté hráli z příslušné vzdálenosti jednoduchého vyřazováka. Vítěz, který jako poslední zůstal ve hře, obdržel dětské ovocné šampaňské.

Tím se celé basketbalové odpoledne uzavřelo a nezbývalo, než se se všemi zájemci rozloučit. Závěrem ještě moderátor stihl promovat příměstský tábor, který samozřejmě sportovně zaměřen.

Jménem basketbalového klubu Lovosice chceme poděkovat sponzorům, bez kterých by akce nevznikla: město Lovosice, gymnázium Lovosice, DDM Elko, potraviny Krátký, KS Lovoš a Technické služby Lovosice. Díky patří i všem členům klubu a personálu za naplánovaní akce.