6. Osobní obrana

6.1. Ve všech kategoriích minižactva jsou družstva povinna uplatňovat osobní obranu po celou dobu utkání. V případě pochybnosti o dodržování tohoto ustanovení předloží namítající strana důkazy komisi mládeže, která posoudí dodržování tohoto metodického předpisu a případně vyvodí vůči klubu (trenérovi) závěry. Z porušení tohoto ustanovení nemohou být vyvozeny hrací důsledky.

6.2. Pravidlo obranných 3 vteřin

  • platí, pokud je míč v přední části hřiště družstva majícího míč pod kontrolou.
  • Obránce nesmí stát ve vymezeném území pod svým košem sám déle než tři vteřiny, pokud nemá na dosah délky jedné paže svého útočníka nebo pokud míč není ve vymezeném území.
  • Porušení tohoto pravidla je přestupkem, který se bude trestat střelbou jednoho trestného hodu a následným vyhazováním ze zámezí.
  • Porušení tohoto pravidla se nezapočítává do celkových chyb družstva.
  • Střelce trestného hodu určí trenér družstva a musí to být hráč, který byl v době přestupku na hřišti.
    V zápise se trestný hod nezaznamenává obloučkem, ale ostrou svorkou na rozdíl od normální evidence trestných hodů.

8.2. Koš ze vzdálenosti větší než 6,25 m
Koš, dosažený ze vzdálenosti větší než 6,25 m má u nejmladších a mladších mini hodnotu 2 bodů.
V kategorii starších mini se střelba z tříbodové vzdálenosti hodnotí třemi body.